فهرست مقالات


Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery، 1401، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ The relation between frontal sinus dimension and maxillary and mandibular prognathism/retrognathism among Iranian youth and adults 1401/3/4 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه