فهرست مقالات


نشریه مهندسی فرایندها، 1400، جلد ۹، شماره ۱۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و رتبه بندی ابعاد استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا در دانشگاه‌های آزاد اسلامی 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه