فهرست مقالات


پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 1401، جلد ۱۳، شماره ۲۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه و کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۲ ارزیابی اثر نیاز زیست محیطی در طراحی و بهره برداری از مخزن با الگوریتم‌های شبیه‌ساز 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۳ نقش تغییر ارتفاع شبیه ساز باران و سرعت حد بارش در مولفه های مختلف رواناب و رسوب 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۴ تحلیل آماری سری زمانی مساحت پوشیده از برف حاصل از تصاویر ماهواره‌ای در استان مازندران 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۵ ارزیابی و اصلاح شبکه بارش آفرودیت در برآورد بارش ماهانه و سالانه مناطق مرکزی ایران 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۶ ارزیابی پتانسیل وقوع سیل با استفاده از مدل‌های داده کاوی ماشین بردار پشتیبان، چاید و جنگل تصادفی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز فریزی) 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۷ کاربرد تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) در تحلیل موانع مقابله با بیابان‌زایی (با رویکرد آسیب‌شناسی در استان یزد) 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۸ کاربست مفهوم تاب‌آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۹ مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار درحوزه آبخیز سد باغان بوشهر 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی افزودنی‌های خاک در حفاظت خاک و آب 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ بررسی وضعیت ساختار-هیدرومورفولوژی رودخانه تجن براساس روش طبقه بندی کیفیت ساختاری رودخانه آلمان (LAWA-OS) 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ اولویت‌بندی عوامل علت-معلولی موثر بر رخداد سیل و تحلیل پاسخ های مدیریتی در حوزه آبخیز خرم‌آباد 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ بررسی میزان حساسیت بستر هامون صابری به پدیده بیابان‌زایی 1401/3/3 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ ارزیابی صحت داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره‌ی TRMM در حوزه‌آبخیز طالقان 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۵ بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییر فرسایش و کلاس رسوبدهی، با استفاده از مدل تجربی MPSIAC در مناطق نیمه خشک 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۶ نقش سازندهای زمین‌شناسی و توپوگرافی در توسعه اشکال فرسایش آبی حوزه آبخیز گلیداغ، استان گلستان 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۷ اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز دهبار در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل TOPSIS، آنالیز مورفومتریک و تجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۸ تعیین مناسبترین راهکارهای مدیریتی تعادل بخشی آبخوان دشت ابهر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۹ تحلیل شبکه اجتماعی کنشگران حکمرانی مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشاورزی در استان مازندران 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه