سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


فرآیند و کارکرد گیاهی، 1401، جلد ۱۱، شماره ۴۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر تنش شوری و محلول‌پاشی روی بر پر شدن دانه و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم جو 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۲ بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی‌های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh) 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۳ اثر تنش سرما بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک برخی ارقام زیتون 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۴ مطالعه بازده و ترکیبات تشکیل دهنده‌ی اسانس در اندام‌های مختلف گل اروانه‌ اورامانی (Hymenocrater longiflorus Benth.) رویش‌یافته در رویشگاه طبیعی استان کردستان 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۵ اثر زمان کاربرد نانو ذرات تیتانیوم و متیل جاسمونات بر ویژگیهای فیزیولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی گیاه مرزه دنایی(Satureja hortensis L). 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۶ بهینه سازی شرایط نوری با تاثیر بر رشد و تولید فایکوسیانین در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس 1401/3/3 - Get XML Data ۳ بار
۷ تاثیر پرتو فرابنفش و شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژی و زی‌توده گیاهی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L'Heritier) 1401/3/3 - Get XML Data ۱ بار
۸ اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد اسانس و ترکیبات تشکیل دهنده آن در گیاه مرزه سنبله ای (Satureja spicigera Jamzad) در اصفهان 1401/3/3 - Get XML Data ۱ بار
۹ اثر نانو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم بر تحمل تنش شوری در گیاه زنیان (Carum copticum L.) 1401/3/3 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ بررسی اثر نانو ذره مس بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد گیاه دارویی پنیرک تحت شرایط تنش خشکی 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۱ مطالعه اثرات کاربرد هیومیک‌اسید و سالسیلیک‌اسید بر عملکرد، کیفیت الیاف و غلظت عناصر غذایی در برگ پنبه رقم خرداد در شرایط شور 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۲ تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشد و فیتوشیمیایی گیاه آویشن دنایی Celak) (Thymus daenensis در شرایط کم آبیاری 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۳ پاسخ ارقام هلو پیوند شده بر پایه GN-۱۵ به کاربرد اسیدهای آلی در شرایط تنش بی‌کربنات کلسیم 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۴ تأثیر محلول‌پاشی برگی توأمان برخی عناصر غذایی بر صفات مرتبط با ترکیدگی میوه نارنگیʼپیجʻ 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۵ تأثیر آلاینده نفتی فنانترن بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۶ ارزیابی تاثیر عصاره جلبک‌های دریایی قرمز بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ خیار آب‌پران (Ecaballium elaterium L.) 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۷ تحمل به شوری و سرب با بهبود دفاع آنتی اکسیدانتی ریشه گیاهچه‌های سیر تحت تاثیر سلنیوم و سولفید هیدروژن 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۱۸ برخی تغییرات رویشی و بیوشیمیایی گیاهان زینتی بنفشه (Viola × wittrockiana) و میمونی (Antirrhinum majus) در پاسخ به تنش حاصل از دماهای انجماد 1401/3/3 - Get XML Data ۱ بار
۱۹ اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی منگنز و مس بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم مرزه (Saturjea sp.) در شرایط اصفهان و گلپایگان 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
۲۰ اثر کاربرد کودهای آلی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی، کمی و کیفی ترب سفید (Rhaphanus sativus) رقم لانگیپیناتوس در شرایط تنش خشکی 1401/3/3 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه