فهرست مقالات


کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1401، جلد ۲۳، شماره ۵۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۲ همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه