فهرست مقالات


مهارت آموزی، 1400، جلد ۱۰، شماره ۳۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه الگوی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مبتنی بر مهارت های فنی و حرفه ای مورد مطالعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر هدف جهت تبیین الزامات اجرای طرح آموزش و یادگیری آنلاین در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۳ شناسایی مولفه‌های ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور و عوامل موثر بر آن 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۴ توسعه پایدار کسب و کارهای خانوادگی تولید محور: تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برکیفیت سرمایه انسانی و تغییرات نسلی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مؤلفه‌های سرمایه اقتصادی بر گرایش نسبت به مدرنیته (مورد مطالعه: کارآموزان فنی و حرفه ای شهر گرگان) 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۶ تاثیر تولید محتوای اموزشی و الکترونیکی بر یادگیری آموزش های مهارتی در کاراموزان مهارتی مرکزآموزش مهارت های پیشرفته رشت 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه