فهرست مقالات


مطالعات زبان و ترجمه، 1401، جلد ۵۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کیفیّت صدا و شخصیّت‎‌پردازی در دوبله: مورد پژوهی دوبلۀ رسمی فارسی سریال شرلوک 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۲ متون ترجمه‌شده در ایران پیشامشروطه و ارزیابی موضوعی آنها 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۳ تفاوت‌های معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و به‌کارگیری آنها بر اساس اشتیاق سازگار و جبری 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی تأثیر پدیدۀ فرسایش زبان‌ خارجی بر مهارت گفتاری زبان‌آموزان ایرانی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۵ مدل علّی رابطۀ بین اضطراب آزمون و عملکرد در آزمون زبان انگلیسی، با میانجی‌گری انگیزه و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی: مدل معادلات ساختاری 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی استعاری زمان در روایت تقلیدهای انتقادی تام استوپارد با تأکید بر نظریّۀ ادبی پل ریکور 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۷ تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌ای و آگاهی فراشناختی زبان آموزان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه