فهرست مقالات


آب و خاک، 1401، جلد ۳۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش‌های WUCOLS، PF و IPOS (کرج) 1401/3/1 - Get XML Data ۱ بار
۲ ارزیابی عملکرد مدل IHACRES با روش‌های خطی ARMAX و EXPUH (مطالعه موردی: حوضه رودخانه شور در قائن) 1401/3/1 - Get XML Data ۱ بار
۳ تأثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی 1401/3/1 - Get XML Data ۱ بار
۴ اثرات متقابل سرب نیترات، سالیسیلیک اسید و بیوچار بر ویژگی‌های رشدی گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۵ تأثیر همزیستی میکوریزی بر میزان عناصرغذایی پایه‌های متداول بادام در شرایط تنش خشکی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۶ ارزیابی نقش سامانه‌های مدیریتی مختلف بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از عملکرد محصول (مطالعه موردی: دشت نیشابور) 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۷ تأثیر اصلاح کننده آلی و شیمیایی بر پایداری ساختمان خاک، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت و گنجایش آب انتگرالی گیاه گندم در خاک‌های شور 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۸ پیش‌آگاهی سرمازدگی بهاره باغات سیب با استفاده از مدل WRF 1401/3/1 - Get XML Data ۱ بار
۹ برآورد زمانی ـ فضایی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ی GPM در حوضه‌ی آبریز جازموریان 1401/3/1 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه