سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


، 1401، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نشخوار مرتبط با کار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی در ایران 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۲ ارتباط عملکرد انعکاسی با سبک های غذا دادن مادران کودکان پیش دبستانی شهر قزوین 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه‌های اختلال بدریخت انگاری بدنی با میانجیگری شفقت به خود 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی ابعاد سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۵ مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار، زوج درمانی شناختی-رفتاری و زوج درمانی سیستمی-شناختی گاتمن بر تعادل عاطفی و انتظارات ناکارآمد در زنان دارای علائم کژکاری جنسی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۶ اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر ناگویی های خلقی در بیماران تحت همودیالیز 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۷ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه های اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر کمرو 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۸ رابطه کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۹ رابطه ی بی نظمی هیجانی و افکار منفی تکرارشونده با نگرانی از تصویر بدن با توجه به نقش واسطه-ای حمایت خانواده در زنان متقاضی جراحی زیبایی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ مقایسه اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت و درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی بر بدتنظیمی هیجانی، مکانیسم‌های دفاعی و سبک‌های دلبستگی ناایمن در زنان دارای تجربه ترومای خیانت زناشویی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ نقش روان‌رنجوری، نگرش ناکارآمد و تنظیم هیجان در پیشبینی کیفیت خواب نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه