فهرست مقالات


مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1401، جلد ۸۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر ازون در غیرفعال‌سازی ویروس‌های منتقله از هوای محیط‌های داخلی با رویکرد به ویروس COVID-۱۹: یک مطالعه مروری نظام‌مند 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی ارتباط سطح سایتوکین‌های التهابی اینترلوکین-۱۰ و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا با پاسخ ویرولوژیک به درمان در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی تاثیر استفاده از فیبرین غنی از پلاکت در بهبود زخم‌های ناشی از فیستول‌های دارای کالکشن سوپرالواتور و تاثیر آن بر عود فیستول 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی ارتباط آسیب آکسون با علایم بالینی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با استفاده از تصویربرداری انتشار تانسوری MRI 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۵ ارایه روش مبتنی بر مرکزگریزی متعدد برای تهیه گلبول‌های سفید نشان‌دار با تکنزیوم 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی وضعیت آلودگی به شپش سر Pediculus humanus capitis)) و عوامل مرتبط با آن در شهر کرمان: یک گزارش کوتاه 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۷ اثر دگزامتازون بر کاهش میزان ادم راه‌هوایی و موفقیت خروج لوله تراشه در بیماران جراحی سروگردن بستری در بخش مراقبت ویژه 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۸ شناسایی ابعاد ومولفه‌های تاثیرگذار بر خدمات پاراکلینیک در سازمان تامین‌اجتماعی 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۹ مقایسه نتایج درمانی برداشت ورید صافن بزرگ با روش‌های مرسوم و بریجینگ استاندارد 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ بررسی سطح سرمی ویتامین D در کودکان با اختلال تیک مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های بعثت در شهر کرمان طی سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸: یک گزارش کوتاه 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ ترغیب مردم به واکسیناسیون کووید ۱۹: یک نامه به سردبیر 1401/3/1 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه