سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


، 1400، جلد ۱۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ استرس ادراک شده و بارمراقبتی در مراقبین سالمندان: نقش تعدیل‌گری تاب‌آوری 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۲ تحلیل چند سطحی شبکه اجتماعی سالمندان بر اساس داده های مطالعه عدالت در سلامت شهری (Urban-Heart ۲) 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۳ اثربخشی تمرینات قبل ازخواب بر پارامترهای کیفیت خواب و کمردرد مزمن غیراختصاصی پس ازخواب سالمندان مرد 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، وضعیت شناختی و افسردگی با فعالیت‌های روزمره زندگی سالمندان شهر امیرکلا 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۵ مقایسه الگوهای ادراک از سالمندی در نوجوانان و جوانان مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۶ آزمون و مقایسه رابطه علی سرمایه های معنوی و اجتماعی با افسردگی با نقش میانجی اضطراب مرگ در سالمندان دارا و فاقد همسر 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۷ تاثیر آموزش خودمراقبتی روانی اجتماعی بر سندرم بازنشستگی در فرهنگیان: یک مطالعه نیمه تجربی 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۸ تاثیر تمرینات کوتاه مدت وضعیتی–تعادلی بر تعادل و محدودیت‌های عملکردی در زنان سالمند فرتوت: یک کارآزمایی شاهد دار تصادفی 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۹ اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ تبیین مفهوم خشونت با سالمندان: یک مطالعه هیبرید 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه