فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1401، جلد ۱۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طراحی و ارزیابی بسته آموزش الکترونیک پیشگیری از سرطان پستان برای زنان ایرانی 1401/2/27 - Get XML Data ۰ بار
۲ تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر برخی از سلول‌ های سفید خون در زنان مبتلا به سرطان پستان 1401/2/27 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی میزان سمیت نانوذرات فیبروئین ابریشم حاوی داروی دوکسوروبیسین و تأثیر آن بر بیان ژن P۵۳ در رده سلولی سرطان پستان 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی ارتباط بین سندروم متابولیک و سرطان پستان در زنان مراجعه‌ کننده به بخش‌ های رادیوتراپی و شیمی ‌درمانی بیمارستان توحید سنندج 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی اثربخشی درمان وجودی مبتنی بر معنا بر اضطراب و میزان سرمی فاکتور نکروزدهنده تومور TNFα در زنان مبتلا به سرطان پستان 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۶ بررسی عوامل مرتبط با بقای کوتاه مدت و بلند مدت بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفای آمیخته 1401/2/27 - Get XML Data ۰ بار
۷ اهمیت بالینی و پیش ‌آگهی وضعیت سه‌ گانه منفی سرطان پستان مهاجم در نمونه های زنان عراقی 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه