فهرست مقالات


هویت شهر، 1400، جلد ۱۵، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی تأثیر «نوع نحو فضا» بر «میزان اجتماع‌پذیری» مراکز اجتماعی از منظر فلسفه اخلاقی «رو-در-روییِ» لویناس 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۳ تبیین مدلی برای تقویت نقش پل به‌عنوان فضایی شهری 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش رضایت‌مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی محله پایین خیابان مشهد) 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۵ ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۶ تاثیر تفاوتهای کالبدی خانه سنتی و خانه شرکتی آبادان بر سبک زندگی ساکنان (مطالعه موردی: خانه های سنتی و شرکتی آبادان در سالهای ۱۲۹۰ تا ۱۳۵۷ شمسی ) 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۷ ارزیابی نظر ساکنان در بهره‌گیری از رویکردهای توسعه‌ی میان‌افزا (مطالعه موردی: بناهای جدید جویبارِ اصفهان(* 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی جریان های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی برحسب مشاغل و فضاهای معماری مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه