فهرست مقالات


هویت شهر، 1400، جلد ۱۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مفاهیم محوربندی در مساجد یزد 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۲ تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران) 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۳ معناشناسی خرد عرفی و تأثیر آن در بازیابی هویت مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر ارومیه) 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۴ تحلیل رفتار هیدرودینامیکی بادگیرها در میانگین دمای داخلی سکونتگاه های اقلیم نیمه گرم و خشک کاشان با هدف کارآیی بیشتر 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۵ نشانه‌شناسی کهن‌الگوها در مناره‌ها و میل‌های راهنما 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۶ سنجش میزان محرمیت در انواع ساختار فضایی خانه‌های تاریخی با استفاده از روابط ریاضی نحو فضا (مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری شیراز) 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۷ تحلیل و ارزیابی عملکرد روش‌های فرهنگ‌سازی اصول پایه‌ای معماری در جامعه‌ی ایران 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
۸ مدل مفهومی ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ مراکز شهری ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل‌ونقل 1401/2/17 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه