فهرست مقالات


نگارینه (هنر اسلامی)، 1399، جلد ۷، شماره ۱۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون ۴ ق.م تا ۷ ه.ق از منظر ریخت‌شناسی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه