فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1399، جلد ۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی عوامل امتناع همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور: یک مطالعه فراترکیب 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ الزامات طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قانون تنوع ضروری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی اثربخشی آموزش آمیخته بر میزان رضایت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ طراحی و اعتبارسنجی الگوی جذب اعضای هیئت‌علمی در موسسات آموزش عالی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ عوامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ پدافند غیر عامل دریایی با تاکید بر امنیت پایدار دریایی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ مدل برنامه‌درسی معنوی: یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ ساخت و رواسازی مقیاس سنجش تفکر انتقادی مدیران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ طراحی مدل جایگاه ورزش همگانی در سبک زندگی سلامت محور کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سلامت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر جهت استخدام و ارتقای پست سازمانی در ارگانهای دریاّیی ( مورد کاوی بندر خرمشهر) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ طراحی مدل توسعه ورزش های دریایی در جذب گردشگران استان مازندران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ شناسایی و استخراج ابعاد و مؤلفه‌های پروپاگاندا در عملیات روانی رسانه‌ای موردمطالعه :اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ الگوی شایستگی فرماندهان جنگ‌های دریایی آینده 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ طراحی مدل توسعه حمل‌ونقل دریایی برای جمهوری اسلامی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه