فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1399، جلد ۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش آموزش کارآفرینی و خلاقیت مدرس بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علوم دریایی هرمزگان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ مدل مفهومی آوای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ تحلیلی بر آسیب های ساختاری و کارکردی آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشگاهیان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ تبیین راهبردهای ارتقا نقش‌ سواحل مکران در بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر آموزش دریایی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ واکاوی ابعاد و مولفه های قدرت نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بازدارندگی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ شناسایی عوامل زیرساختی و فرایندی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه‌های افسری آجا از منظر اساتید (مورد مطالعه: دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره)) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ ارائه و تبیین مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ تحلیل به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان در‌ برون‌سپاری فعالیت‌های مدیریت‌ زنجیره تأمین(مورد مطالعه:دانشگاه علوم دریایی امام خمینی‌‌(ره)) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ اهمیت سنجش نیاز زبان‌آموزان با اهداف ویژه در رشته مهندسی عرشه: تدوین پرسشنامه نیاز سنجی با استفاده از روش تحلیل عاملی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ ارائه تجربه در خصوص آموزش شیمی از راه دور در دانشگاه‌ها در دوران همه‌ گیری جهانی بیماری ناشی از ویروس کرونا (کووید-۱۹) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ ارائه الگوی ارزیابی عملکرد افسران آمادی نداجا 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ عوامل مؤثر برتأمین مالی مشاغل کارآفرینانه درآموزش‌عالی (مورد مطالعه: شرکت‌های نوپای حوزه گردشگری دریایی) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ تحلیل روند فناوری‌های دفاع دریایی و تاثیرآن در ارتقا توان رزم وبرتری دفاع دریایی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ ارزیابی ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و تبادلی مدیران آموزشی با درگیرشدن کارکنان در کار(مورد مطالعه: نیروی دریایی بندرعباس) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه