فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1400، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی عوامل انسانی و انگیزشی موثر بر آموزش دوره کارشناسی دانشگاه علوم‌ دریایی امام خمینی(ره) از منظر اساتید، فرماندهان و مدیران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ مولفه‌ها و شاخص‌های اجرای آموزشِ عملیات مشترک آجا 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ تبیین ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزش عالی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارائه مدل مناسب سرمایه انسانی با توجه به مولفه های مدیریت دانش در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه امام خمینی نوشهر 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ تأثیر مدیریت دانش با رویکرد جهادی بر مهار‌ت‌های مدیران موردمطالعه( دانشگاه آموزشی نظامی) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی تأثیر گرایش به یادگیری الکترونیکی بر قصد استفاده از رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ ارائه رویکرد مبتنی بر دستگاه های دینامیکی غیرخطی جهت شناخت و مدیریت سازمان های آشوبناک (مطالعه موردی: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ شناسایی سازو کارهای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ طراحی مدل شایستگی‌های منابع انسانی جهت تحقق گام دوم انقلاب 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و کمال‌گرایی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی (مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ بررسی تأثیر اقدامات منابع انسانی درک شده بر قصد ترک خدمت با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان نداجا) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ ارائه مدل مطلوب آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی(مورد: بندر شهید رجایی) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ بررسی موانع و فرصت‌های توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌های افسری آجا مطالعه موردی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ ارتباط بین پایداری قامتی و حس وضعیت مفاصل اندام تحتانی با دقت هدف‌گیری تیراندازان مبتدی و زبده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنجیره تأمین سامانه آمادوپشتیبانی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت آنومی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه