فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1400، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی گفتمان‌های شکل دهنده به همکاری‌های علمی بین المللی در آموزش عالی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ واکاوی علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان در آموزش‌عالی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ ارائه الگوی ارتقای درس پژوهی و بهبود آموزش و یادگیری در نظام های آموزشی کشور 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ تاملی بر رسالت فردی: میانجی تاثیر سیستم مدیریت استعداد استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه و آوای فردی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ تبیین الزامات اولیه اعزام ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به قاره قطب جنوب؛ با تأکید بر آموزش 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ واکاوی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه، خلاقیت و عملکرد دانشگاه با نقش میانجی مدیریت دانش 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ منابع انسانی استراتژیک و عملکرد نوآورانه: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره)) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ طراحی مدل سنجش سرمایه ساختاری دانشگاه‌ها 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ یادگیری راهبردی و اثر آن بر قابلیت‌های رقابتی عملیاتی (با تاکید بر نقش میانجی چابکی راهبردی دانش محور) مورد مطالعه: سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی آجا 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ نقش عوامل محیطی سواحل مکران در ارتقاء بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ شناسایی و بررسی روابط درونی بین عوامل مدیریت کنش حسابگرانه در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ مدل ساختاری شایستگی‌های تأثیرگذار در توانمندسازی حرفه‌ای فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ تبیین الگوی یکپارچه توانایی های دریایی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ رواسازی یک مقیاس برای سنجش سیستم های کاری با عملکرد بالا در دانشگاه علوم دریایی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه