فهرست مقالات


نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان، 1399، جلد ۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Improving the Swallowing in Total Glossectomy With Laryngeal Preservation 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۲ Necrotizing Sialometaplasia of the Larynx: A Rare Entity Obscuring a Malignancy 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۳ The Association Between Breast Cancer and Thyroid Function: From Birth to Death 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۴ Non-Incisional Laparoscopic Left Nephrectomy With Abdomino-Perineal Resection for Synchronous Primary Tumors 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۵ Cardiac Paraganglioma, Recent Advances in Clinicopathologic Features 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه