فهرست مقالات


تازه‌های فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 1400، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Obesity, WISP1, and WISP2: The Effects of Exercise Training and Physical Activity 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ Cancer and Ras/Raf/ERK Pathway: The Role of New Regulators in Response to Physical Activity, Exercise, and Training 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ Isometric Shoulder Strength in Amateur Rugby :union: Players 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ Ethical Concerns regarding Physiological Tests in Sports 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه