فهرست مقالات


مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران، 1400، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر جریان، سرعت جوشکاری و پیش‌گرم بر عمق نفوذ جوشکاری FB-TIG آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ تاثیر پارامترهای جوشکاری بر تشکیل عیب هلالی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیم ۱۰۸۵ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ تأثیر متغیرهای جوشکاری لیزر نقطه ‌ای بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر هم‌جنس Ti-۶AL-۴V به AISI ۳۰۴ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ تاثیر سرعت پیشروی ابزار بر خواص اتصال آلومینیم به فولاد توسط جوشکاری اصطکاکی همزدنی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ اثر تعداد پاس و سرعت جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی خوردگی مس خالص تجاری 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری آلتراسونیک بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فلزات غیر مشابه آلومینیوم ۱۰۵۰ و ۳۱۰۵ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۷ بررسی تأثیر حرارت ورودی بر خواص اتصالات جوش فولاد HSLA-۱۰۰ ایجاد شده با فرایند SMAW 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۸ تاثیر دمای اتصال بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ ۹۳۹ به روش پیوند فاز مایع گذرا 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۹ ارزیابی خواص ریزساختاری و بررسی رفتار خوردگی فولاد P۴۶۰NH جوشکاری شده با استفاده از الکترود E۸۰۱۸-G 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۱۰ ایجاد قابلیت جوشکاری در پلیمرهای گرماسخت تقویت شده به کمک آماده سازی سطحی با استفاده از پرتو لیزر 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۱ مدل‌سازی و پیش‌بینی استحکام شکست قطعات جوشکاری شده با روش جوشکاری مقاومتی نقطه ای بوسیله الگوریتم بهینه سازی سیستم عصبی- فازی تطبیقی 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۱۲ بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی موثر بر چقرمگی در فولاد زنگ‌نزن سوپردوفازی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه