فهرست مقالات


مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران، 1400، جلد ۷، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اثر نوع لایه واسط بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال آلومینیوم ۱۰۵۰ به فولاد ساده کربنی St۱۴ از روش جوشکاری مقاومتی نقطه ای 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۲ بررسی تاثیر متغیرهای جوشکاری انفجاری بر رفتار خوردگی اتصال دو لایه انفجاری ورق های آلومینیوم سری ۵۰۰۰ - مس 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ اتصال آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با ابزار دوکی شکل 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ جوشکاری آلیاژهای پایه تیتانیومی توسط فرایند قوسی پالسی تنگستن-گاز و بررسی اثر فرکانس بر ریزساختار و خواص مکانیکی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ اثر موقعیت ابزار بر خواص ساختاری و مکانیکی اتصال لب به لب آلیاژهای غیر همجنس آلومینیوم ۲۰۲۴ به ۷۰۷۵ جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری تعمیری TIG برای دستیابی به حداکثر استحکام کششی در آلیاژ منیزیم AZ۹۱C 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۷ تأثیر دمای اتصال بر ریزساختار و رفتار خوردگی الکتروشیمیایی اتصال ‌TLP‌ فولاد زنگ نزن آستنیتی ‌۳۰۴L‌‌ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۸ اتصال هم‌جنس آلیاژ حافظه‌دار NiTi با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۹ روکش کاری لیزری اینکونل ۶۲۵ بر روی فولاد A۵۷۵ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۰ تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال های غیرمشابه آلیاژهای آلومینیم AA۶۰۶۱ و AA۲۰۲۴ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۱ بررسی تأثیر نوع آستر و الکترود بر خواص مکانیکی قالب‌های فولاد H۱۳ بازسازی‌شده به روش جوشکاری با الکترود پوشش دار 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۲ ارایه مدل ارزیابی ریسک ترک فلز جوش با تکنیک FBWM 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه