فهرست مقالات


نشریه سالمندشناسی، 1400، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی سوءرفتار خانواده با سالمندان بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۷ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ اثربخشی روانشناسی مثبت گرا بر شادکامی و کیفیت زندگی در سالمندان ساکن مراکز نگهداری سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ تأثیر تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان ایران: مرور سیستماتیک 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ تأثیر یک برنامه تمرینات واقعیت مجازی بر آمادگی عملکردی سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ تاًثیر امید درمانی بر روحیه سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ نقش انزوای اجتماعی و نظم‌جویی شناختی هیجان در رابطه رویدادهای زندگی و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۷ تاثیر فعالیت‌های باغبانی بر تحمل پریشانی و حافظه ارقام زنان سالمند مقیم خانه سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۸ بررسی روابط ساختاری بین سرسختی روانی و رضایت از زندگی در سالمندان: با میانجی‌گری تعهد مذهبی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه