فهرست مقالات


نشریه سالمندشناسی، 1400، جلد ۶، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر دانشگاه شصت سال به بالای «نو شدن» در حفظ سلامتی فردی و اجتماعی: مطالعه موردی کشور ترکیه 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه بازی و ورزش ویژه سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ همبستگی مشارکت ورزشی و کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ بررسی تاثیر اموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل پندر بر پیامدهای سندرم سستی سالمندی در سالمندان ساکن در جامعه 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی-آروما ماساژ بر اضطراب و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ بازنمایی نقش سالمندان در فیلم های سینمایی ایران در ۳ دهه اخیر (۱۳۹۷-۱۳۶۸) 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۷ تدوین مدل علی خرد براساس عاطفه مثبت و منفی و هوش معنوی با میانجیگری نگرش به مرگ در سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۶ بار
۸ بررسی ارتباط درک از پیری با استرس، اضطراب و افسردگی در سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در سال ۱۳۹۹ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه