فهرست مقالات


تحقیقات نوین در برق، 1399، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شبیه سازی رفتار مبدل باک بوست ترکیبی با ولتاژ خروجی مثبت و بررسی ریپل ولتاژ در خروجی 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۲ طراحی اتوماتیک سیستم استنتاج فازی بر اساس الگوریتم PSO برای کنترل سرعت موتورهای DC 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۳ بازآرایی شبکه‌های توزیع هوشمند باهدف کاهش تلفات و بهبود پایداری ولتاژ در حضور D-STATCOM 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۴ طبقه‌بندی تصورات حرکات اندام فوقانی مبتنی بر یک روش هایبرید از تبدیل موجک و آنالیز مولفه‌های اصلی برای کاربردهای واسط مغز و کامپیوتر 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۵ مقایسه مدل‌های مداری و مداری-میدانی به منظور مکانیابی تخلیه‌جزئی در سیم‌پیچ استاتور ماشین‌های الکتریکی 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۶ تصمیم گیری خرید و فروش سهام سودا گران در بازار انرژی الکتریکی با استفاده از یادگیری ماشین 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه