فهرست مقالات


تحقیقات نوین در برق، 1400، جلد ۱۰، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ردیابی نقطه حداکثر توان در ریزشبکه جزیره‌ای مبتنی‌بر سیستم فتولتائیک توسط روش اغتشاش و مشاهده اصلاحی مبتنی‌بر کنترل فازی بهینه چندهدفه 1401/2/16 - Get XML Data ۴ بار
۲ مشارکت واحدها در شبکه های هوشمند با در نظر گرفتن مدیریت سمت تقاضا و سیستم های ذخیره ساز انرژی 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۳ بهبود عملکرد در مدار قرار گرفتن واحدهای دارای قیود امنیتی با استفاده از روش تجزیه بندرز و ضرایب توزیع وقفه خطوط 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۴ بررسی و شبیه سازی الگوریتم های مختلف پردازش تصاویر پزشکی جهت بهبود کیفیت تصاویر با استفاده از سیمولینک متلب 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۵ بهینه سازی هماهنگی حفاظتی رله‌های دیجیتال اضافه جریان جهتدار تنظیم دوگانی در شبکه‌ی توزیع در حضور منابع تجدیدپذیر و ذخیره سازهای انرژی 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۶ هماهنگی رله‌های دیستانس و اضافه جریان جهت‌دار با تزریق بهینه ظرفیت DG با استفاده از روش هوشمند 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه