فهرست مقالات


مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، 1399، جلد ۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شبیه سازی عددی اثرات زوایای ترکیبی در عملکرد آدیاباتیک خنک کاری لایه ای 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری جهت بهینه سازی میکروتوربین گازی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ بررسی عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد و نقش نانو تکنولوژی در ساخت آن 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ بررسی تجربی تأثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در عملکرد یک سیکل تبرید تراکمی خورشیدی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال پایه روغن-AL۲O۳ در لوله مارپیچ و مشاهده تأثیر توربولاتور بر عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ تحلیل اگزرژی و اقتصادی و بهینه سازی یک سیستم تولید چندگانه انرژی بر مبنای انرژی خورشیدی، باد و انرژی حرارتی اقیانوسی برای تولید برق پاک 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه