فهرست مقالات


مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، 1399، جلد ۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آنالیز فنی-اقتصادی سیستم ترکیبی تولید توان، آب شیرین و سرمایش 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ تحلیل اگزرژی و انرژی یک سیستم تولید چند گانه انرژی بر مبنای انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق پاک و آب شیرین 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ اعتبار سنجی و تحلیل ترمودینامیکی سیکل تبرید چند اجکتوری درکولر خودرو با استفاده از گرمای محصولات احتراق 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ تحلیل عددی رفتار آیرودینامیکی بال مثلثی ۶۵ و ۷۵ درجه در زوایای حمله و اعداد ماخ مختلف 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ یک روش جدید برای کاهش زمان شکست قطرات در میکروکانال T-شکل متقارن 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ تحلیل اکسرژی و بررسی بهبود شاخص‌های کیفیت مصرف انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع ۸۰۰ شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه