فهرست مقالات


مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، 1400، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی آزاد از دو لوله افقی با سطح مقطع بادامکی در یک آرایش عمودی در آب 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ تحلیل و بررسی یک سیستم تولید چند گانه انرژی بر مبنای انرژی زمین گرمایی برای تولید برق پاک و هیدروژن 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۳ تخمین ضریب انتقال حرارت در شرایط جابجایی مخلوط و شار حرارتی ثابت با استفاده از روش طراحی حرارتی معکوس 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ طراحی فنی و اقتصادی نیروگاه تولید پراکنده خورشیدی-بادی به همراه ذخیره‌ساز باتری برای منطقه دور از شبکه سراسری برق در شهرستان اهواز 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ مطالعه ی تجربی اثر ترکیب استفاده از تکنیک های نانوسیال و میکروکانال روی عملکرد جوشش هسته ای و فیلمی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ ارائه یک روش چند بلوکی بهینه برای جریانهای آرام 1401/2/16 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه