فهرست مقالات


مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی، 1399، جلد ۲۰، شماره ۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی عملکرد بانک های سرمایه گذاری در جهان و مقایسه آن با بانک های سرمایه گذاری در ایران در راستای توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی پویایی صنعت بیمه در ایران با رهیافت زنجیره‌ی مارکوف 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ برآورد توابع تولید واحدهای دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های منتخب) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۴ تاثیر اجتناب مالیاتی بر سرمایه‌گذاری کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر توانایی مدیریت و راهبری شرکتی: رویکردی نوین در سنجش اجتناب مالیاتی در سطح اقتصاد 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ ارزیابی راهبردی سیاستهای تجاری جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم مالی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۶ تأثیر چگالی جمعیت بر بهره وری نیروی کار 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ بررسی تولید ناخالص داخلی و مزیت نسبی بخش ها ی اقتصادی طی برنامه سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه