فهرست مقالات


مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی، 1399، جلد ۲۰، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر بازبودن تجاری و متنوع‌سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب در حال توسعه 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی‌های جسورانه مالیاتی در شرکت‌هایی با اتخاذ راهبردهای کسب‌وکار متهورانه نسبت به شرکت‌هایی با اتخاذ راهبردهای کسب‌وکار تدافعی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ تاثیر تکانه‌های بازده سهام بر نرخ بیکاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ مقایسه مدل‌های کسب‌وکار صنعت بانکداری بر اساس آنتولوژی استروالدر( مطالعۀ موردی: بانک‌های ملی و سرمایه در استان زنجان با رویکرد کمی) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ مروری بر پژوهش های نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه