فهرست مقالات


مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، 1399، جلد ۱۱، شماره ۴۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ منشاء احتمالی ویروس کووید-۱۹ 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی مکانیسم های مهاری پروتئین های Spike، Protease اصلی و Papain like protease در کرونا ویروس با استفاده از شبیه سازی و داکینگ 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ افزایش پایداری کراتین استخراج شده از پر در محلو‌ل‌های آبی با استفاده از روش‌های اصلاح ساختار شیمیایی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارزیابی ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط اگزیگوباکتریوم استیلیکوم و تحلیل مایع رویی کشت با استفاده از GC/MS 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی اثر درمانی افزودن پروبیوتیک ها به درمان استاندارد آسم درکودکان مبتلا به آسم خفیف تا متوسط 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی اثر نانوذرات نقره بر روی بیان ژن mecA در نمونه های مقاوم به متی سیلین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ روش های درمانی مبتنی برنقش و متابولیسم سلول های بنیادی سرطان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ مروری بر اپیدمیولوژی و علایم بالینی SARS-COV-۲ 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه