فهرست مقالات


مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، 1400، جلد ۱۱، شماره ۴۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر همبستگی بین اضطراب و شیوع کووید ۱۹ 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲ مقایسه اثرات ضد کاندیدایی عصاره های آبی و اتانولی و اسانس گیاه سرخارگل (Echinacea angustifolia ) با داروی فلوکونازول بر رشد سویه های کلینیکی قارچ کاندیدا آلبیکنس 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۳ تولید دمین نوترکیب متالوپروتئیناز ایکارین به عنوان فعال کننده اصلی پروترومبین در سلول HEK۲۹۳ 1401/2/16 - Get XML Data ۴ بار
۴ بررسی اثر فرمولاسیون نانو نیوزومی حاوی داکسوروبیسین بر روی سلول‌های سرطانی تخمدان (رده‌ی OVCAR-۳ 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تأثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۶ کلونینگ و بیان پلی پپتید نوترکیب HPV۱۶ / ۱۸ L۱-L۲-E۷ در سیستم بیانی باکتری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۷ افزایش بیان ژنB۷-H۴ درسرطان معده و نقش آن بعنوان یک بیومارکر بالقوه تشخیصی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۸ کلون، بیان و خالص سازی پروتئین ویبریوبلاک به عنوان کاندیدبر علیه وبا 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه