فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1399، جلد ۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر شکل ظاهری در عملکرد جاذب صوتی سوراخ‌دار با استفاده از روش‌های عددی و آزمایشگاهی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با بخارات آکریلونیتریل در یک صنعت پتروشیمی به روش سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی و اثر مداخلات ارگونومیکی بر بهبود درد و رابطه آن با رضایت شغلی کارگران کارخانه تولید مواد غذایی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ تدوین الگوی مدیریت شایستگی برای پست‌های سازمانی کلیدی مؤثر بر عملکرد سیستم HSE در یک شرکت سازنده نیروگاه‌های برق 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ اثر حفاظتی عصاره گیاه سالویا (مریم‌گلی) بر سمیت و استرس اکسیداتیو ناشی از دلتامترین در کلیه موش صحرایی 1401/2/15 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ اختلالات اسکلتی عضلانی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در زنان خانه‌دار استان یزد به روش REBA 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۷ ارزیابی اثربخشی کنترل صدای محیطی در کارگاه پرس یک شرکت تولید سازه‌های فلزی بر مبنای روش توصیه‌شده ISO ۱۱۶۹۰ 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۸ شبیه‎سازی مداخلات ارگونومی در ایستگاه پاشش رنگ با نرم‌افزار کتیا (مطالعه موردی) 1401/2/15 - Get XML Data ۲۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه