فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1400، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی تأثیر مداخله ورزشی بر چنگش قدرتی کارگران مواجهه‌یافته با ارتعاش دست ـ بازو 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامه بررسی علائم خودگزارشی تکنسین‌های سالن‌های ناخن در اثر مواجهه با مواد شیمیایی در شهر تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۳ تجزیه‌وتحلیل سطح ایمنی در برابر حریق در ساختمان‌های اداری با استفاده از روش FSES 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ بررسی تأثیر صدای فرکانس بالا و پایین بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی در صنایع حفاری نفت و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۵ شناسایی و ارزیابی خطای انسانی در شبکه توزیع کم فشار (کم ولتاژ) با استفاده از روش Fuzzy-HEART 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ مطالعه تأثیر مانع صوتی در کاهش صدای ژنراتورخانه مطالعه موردی: میدان نفتی آزادگان شمالی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
۷ بررسی شرایط ارگونومیکی و ارتباط شدت ناراحتی با پوسچرهای کاری در میان کشاورزان نخیلات 1401/2/15 - Get XML Data ۱۸ بار
۸ بررسی خصوصیات ضدباکتریایی بسترهای نانوفیبری پلی اورتان-کیتوزان ساخته‌شده با استفاده از فرایند الکتروریسی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه