فهرست مقالات


سلامت و مراقبت، 1399، جلد ۲۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی میزان تاب‫ آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‫ آگاهی بر افسردگی، اضطراب و استرس افراد در معرض خطر ابتلا به کووید-۱۹ 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی میزان پرخاشگری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در سال ۱۳۹۸ 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ تاثیر تمرینات کششی و تنفسی بر تغییرات همودینامیک و اکسیژناسیون بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ مقایسه تاثیر آموزش تربیت جنسی با دو روش بسته آموزشی و بحث گروهی بر آگاهی مادران کودکان خردسال 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ مقایسه رفتارهای دلبستگی و حمایت اجتماعی در مادران نوزادان سالم و نارس بستری در بخش‫های مراقبت ویژه نوزادان 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۸ تبیین نارضایتی جنسی در زوجین شاغل: یک مطالعه پدیدارشناسی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه