فهرست مقالات


نوآوری های مدیریت آموزشی، 1399، جلد ۱۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه الگوی مفهومی توسعه عملکرد منابع انسانی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه بنیاد مستضعفان) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ طراحی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ واکاوی فلسفی ذهنیت پنج گانه مدیران آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی نقش میانجی بهسازی مدرسه در رابطه بین مشارکت اولیا با کیفیت آموزشی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی و استخراج عناصر تشکیل دهنده حکمت سازمانی و ارزیابی آن با استفاده از متد MCDM فازی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۸ شناسایی عوامل موثر بر بهبود انتخاب منابع انسانی در آموزش و پرورش 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۹ ارائه الگوی اخلاق حرفه ای معلمان (پژوهش کیفی) مورد مطالعه: دبیران متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ الگوی مفهومی نقشه ی جامع فرهنگی نظام آموزش‌وپرورش ایران نظریه داده بنیاد 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه