فهرست مقالات


نوآوری های مدیریت آموزشی، 1400، جلد ۱۶، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر تدریس اثربخش معلمان ( مطالعه موردی: معلمان ریاضی در دوره متوسطه) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ رابطه جامعه یادگیرنده حرفه‌ای با نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ طراحی محیط یادگیری تحولی: مبتنی بر نظریه داده بنیاد 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ عوامل موثر برآموزش نقشه مفهومی درارتقائ آموزش زبان دوم دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر رویکرد ارتباطی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ تدوین الگوی توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان (رویکرد آمیخته) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ طراحی فرایند سازماندهی و اطلاع‌رسانی اسناد با کمک سیستم مدیریت اسناد در آرشیو ملی ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۸ طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی(مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۹ شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی پایدار مؤثر بر توسعه صنعت خودرو ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه