فهرست مقالات


نوآوری های مدیریت آموزشی، 1400، جلد ۱۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ شناسایی مولفه های رهبری آموزشی برمبنای آموزه‌های دین اسلام 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ تاثیر شیوع بیماری کرونا بر فعالیت های آموزشی دانشگاهها:با تاکید بررضایت مندی از کیفیت سامانه آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ شناسایی مؤلفه‌های مدرسه پژوهش‌محور به منظور ارائه یک الگوی جامع برای آموزش‌وپرورش دولتی ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی رابطه تدریس خلاقانه اساتید با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان گروه‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه