فهرست مقالات


مطالعات مدیریت شهری، 1399، جلد ۱۲، شماره ۴۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء شایستگی مدیران آموزش در صنعت هوانوردی با تکینک ORESTE (مورد مطالعه مراکز آموزش هوانوردی شهر تهران) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ ارزیابی کیفیت بصری- فضایی منظر شهری در گذر زمان (مورد مطالعه: ناحیه ۸ منطقه یک تهران) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۳ تبیین اثرات برنامه‌های توسعه شهری بر سرمایه اجتماعی در مواجهه با جهانی شدن 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۵ بررسی مولفه‌های زیباشناسی دیونوسیوس مجعول در نماهای شهری 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۶ طراحی اکولوژیک فضاهای عمومی با تأکید بر پیوند شهر و طبیعت (نمونه موردی محله یوسف آباد تهران) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۷ شناسایی عوامل فرهنگی زمینه ساز گسترش طلاق از دیدگاه زنان و ارائه الگوی مدیریتی کاهش آن (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه