فهرست مقالات


مطالعات مدیریت شهری، 1399، جلد ۱۲، شماره ۴۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل وضعیت توسعه شهری دانش پایه در سه کلان شهر ایران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری(مطالعه موردی : تهران، مشهد و اصفهان) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ مؤلفه های ملموس شادزیستی در تحقق پویایی ذهنی ساکنین فضاهای مسکونی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ نقش آموزش شهروندی درمصرف صحیح آب درشهر تهران(مورد مطالعه منطقه ۲ و ۱۶) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ موسیقیایی کردن منظر صوتی در بوستان‌های عمومی شهر(نمونه موردی: پارک ملت-ارومیه) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ تبیین نقش ادراکات حسی درمیزان خاطره‌انگیزی میدان های شهری با بهره گیری از اندیشه های مرلوپونتی(نمونه موردی: میدان تجریش) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر سرریز هزینه‌ها در فرایند طراحی و اجرای ساختمان به روش BWM (موردمطالعه: شهر مشهد) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ اندازه‌گیری تجربه کیفی افراد از منظر بصری خیابان با استفاده از روش مدیریت تجربه مشتری (CEM)؛ مورد پژوهشی: خیابان کریم‌خان زند، شیراز 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه