فهرست مقالات


مطالعات مدیریت شهری، 1400، جلد ۱۳، شماره ۴۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیلی بر تاب آوری کالبدی مساکن اجتماعی در برابر زلزله با استفاده از فن سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی غیر ساختاری (NSFDSS) ( نمونه موردی مسکن مهر زنجان) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۲ بررسی تاثیر مورفولوژی مجتمعهای مسکونی بر آسایش حرارتی فضای باز 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۳ سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی شهری (نمونه موردی: منطقه ۵ شهرداری تهران) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارائه روشی برای سنجش قدرت کنشگران تولید فضای شهری(پیشنهاد معیارها و شاخص‌های سنجش قدرت کنشگران) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۵ سنجش و ارزیابی تاب‌آوری ساختار کالبدی- فضایی محلات شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله مینودر شهر قزوین) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۶ تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه