فهرست مقالات


مطالعات مدیریت شهری، 1400، جلد ۱۳، شماره ۴۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیلی بر کیفیت زندگی در مساکن مهر در شهرهای میان اندام(مورد مطالعه شهر فسا) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ تبیین مدل نظری عوامل مؤثر بر بازآفرینی مراکز تاریخی از منظر محرک‌های توسعه شهری 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ ارزیابی عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهر بانه) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ بهینه سازی توزیع فضایی و مکانیابی خدمات شهری راهبردی اساسی در تحقق مدیریت پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)(مطالعه موردی:شهر کلیشاد وسودرجان استان اصفهان) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ تبیین تاثیر‌گذاری مولفه‌های اجتماع پذیری فضاهای باز شهری بر توسعه مفهوم گردشگری (مطالعه موردی شهر قزوین) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ مدل چند هدفه فازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت خودرو با رویکرد مدیریت شهری 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه