فهرست مقالات


مطالعات رسانه ای، 1400، جلد ۱۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند ۱۳۹۸) 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۲ پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۳ زبان‌شناسی رایانشی: رویکردی توصیفی به کاربردها و تکنیک‌های آن 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۴ ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۵ اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۶ تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۷ تحلیل نشانه‌شناسی گفتمانی جریان سینمای روشن فکری (مطالعه موردی فیلم سینمایی خانه‌ای روی آب) 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۸ مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه‌های مجازی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه