فهرست مقالات


مدیریت فرهنگی، 1400، جلد ۱۵، شماره ۵۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فراترکیب مولفه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۲ بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی سبک رهبری تحول‌گرا و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء فرهنگِ کارآفرینی سازمانی با طرح یک مطالعه تجربی 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۵ مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۶ رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای با کنترل ابعاد یادگیری سازمان‌های رسانه‌ای، «مطالعه موردی صداوسیما» 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۷ عوامل موثر در ارتباطات دیپلماتیک فرهنگی کلان‌شهرتهران در راستای دیپلماسی ارتباطی فرهنگی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه