فهرست مقالات


مدیریت بازاریابی، 1399، جلد ۱۵، شماره ۴۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و رتبه‌بندی متغیرهای اثرگذار ضمانت‌نامه‌های اعتباری بر رشد و توسعه بازارصادراتی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری گروهی (MCDM) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۲ بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتری (مطالعه موردی: شرکت قفل یال) 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۳ ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۴ ارتباط بازاریابی حسی با وفاداری مشتریان باشگاه‌های خصوصی ورزشی، نقش میانجی ارزش ادراک شده و وابستگی به مکان 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۵ تأثیر متقابل جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۶ شناسایی، رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران و ارائه مدل مناسب 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه