فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1395، جلد ۱۴، شماره ۵۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مقایسه‌ای مفاهیم دستکاری شده در ترجمۀ ادبیات انگلیسی-آمریکایی به زبان فارسی در دو دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۲ شگردهای ترجمه در ترجمه‌ای کهن از قرآن در نسخۀ خطی جامع القصص 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۳ نقد صورت محور ترجمه: مطالعۀ موردی ترجمۀ مدیر مدرسه جلال آل احمد 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۴ بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزۀ مطالعات ترجمه در پایگاه استنادی علوم از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵ راهبردهای بینازبانی گاتلیب در ترجمه زیرنویس فیلم‌های فارسی به انگلیسی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۶ بازتاب ایدئولوژی در ترجمۀ اخبار داعش: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی تطبیقی ترجمۀ مجدد آثار ادبی در ایران: مطالعه موردی ترجمه‌های مجدد رمان خوشه‌های خشم 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۸ اخلاق در ترجمه: مجموعه قواعد اخلاقی در ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۹ ارزشیابی کیفیت ترجمه: رویکردی ارزیابی‌مدار 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ رویکردی سیستمی-نقشی به نوع متن و انسجام: بررسی موردی دانش الگوهای انسجام واژگانی دانشجویان و نقش آن در ترجمه متون خبری سیاسی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه