فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1395، جلد ۱۴، شماره ۵۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مداخلات پیرامتنی ترجمه‌های فارسی به انگلیسی متون سیاسی: مطالعۀ موردی وب‌سایت ممری از دیدگاه نظریۀ روایی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۲ راهکارهای تقویت حافظه در تربیت مترجم شفاهی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۳ اشارتگرهای زمانی-مکانی به مثابه نشانۀ زاویه دید در سه ترجمۀ فارسی به سوی فانوس دریایی 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی ترجمۀ شاملو از اشعار لورکا در ایران با نگاهی به مطالعات توصیفی ترجمه و چرخش فرهنگی 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۵ نمودهای ترجمه در آثار مکتوب ناصر خسرو 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۶ ترجمه و ورود عناصر زبانی و فرهنگی بیگانه به زبان و ادبیات معاصر فارسی: نگاهی به اشعار احمد شاملو 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۷ تأثیر ترجمۀ نشانه‌های نگارشی بر سبک 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۸ ترجمۀ خودکار عبارات اسمی زبان مبدأ با استفاده از پیکرۀ خام زبان مقصد 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۹ نقش متن و زبان مبدأ و زبان مقصد در تحلیل زبان ترجمه‌ای به مثابه رمزگان سوم 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ تعدد مبادی آشکارسازی در ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن کریم 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۱۱ استعاره‌های مفهومی زمان در ترجمۀ رباعیات خیام 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه