فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1396، جلد ۱۵، شماره ۵۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک جنسیت مترجمان در ترجمۀ قرآن مجید 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ تأثیر ترجمه به زبان ترکی (ایران) بر فرهنگ و هویت ملی ترکان ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ تأثیر هوش هیجانی و خودکارآمدی بر عملکرد دانشجویان در آزمون استعداد درس ترجمۀ شفاهی همزمان 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ راهبردهای ترجمه ایهام در آثار ادبی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ ترجمه «دیگری» در انیمیشن‌های آمریکایی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ تجلی کلامی و تصویری پسامدرنیسم در کتاب‌های تصویری ترجمه شده 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ ذبیح‌الله منصوری و معمای شبه‌ترجمه 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۸ تأملات و تأثیرات تربیت مترجم از منظر جامعهشناسی بوردیو 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۹ مقدمۀ مترجم: ابزار اِقناعی قاب‌بندی دوبارۀ‌ روایت 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ تحلیل معناشناختی معادل‌های انگلیسی اصطلاحات مثنوی در ترجمۀ نیکلسون 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ معادل پویا در چهار ترجمه جدید و قدیمی از مثنوی مولانا 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ ترجمه استعاره‌های اسمی: توسیع و ارجاع به استعارات جهانی با کلمات عام 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه